Czujniki metanu MIC640x

Uniwersalne czujniki metanu do zastosowania w systemach monitorowania zagrożeń

Dwuzakresowe czujniki metanu typu MIC640x są przeznaczone do ciągłego pomiaru stężenia metanu w atmosferze kopalnianej w zakresach od 0 do 5 % CH4 i 5 do 100% CH4. Zakresy pomiarowe są przełączane automatycznie.

Obudowa czujników jest wykonana z poliwęglanu wzmocnionego nakładkami ze stali nierdzewnej. Głowica pomiarowa jest zamontowana na płycie czołowej; jest ona wyposażona w dwa mostki pomiarowe: termokatalityczny dla zakresu 0 do 5% CH4 i termokonduktometryczny dla zakresu
5 do 100% CH4. Czujniki są wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny 2×16 znaków. Oprócz pomiaru i wyświetlania stężenia metanu mierzą one również temperaturę otoczenia.

Czujniki typu MIC640x są zaopatrzone w dwa, działające niezależnie, przekaźniki z regulowanymi progami zadziałania. Mogą być one wykorzystane do wyłączenia energii elektrycznej w zagrożonym rejonie lub do załączenia sygnalizatorów alarmowych, np. typu MIC6600.

Aktualnie produkowane są trzy wersje czujników:
MIC6400, MIC6401, MIC6402. Czujniki MIC6400 są przeznaczone do pracy w systemie kontroli parametrów bezpieczeństwa MICON2P(S). W wersji MIC6401 są wyposażone w dwa wyjścia napięciowe przeznaczone do połączenia ze stacjami lokalnymi, np. typu VAL10xP lub MIC1003. Wersja MIC6402
z wyjściami częstotliwościowymi jest kompatybilna z niektórymi rozwiązaniami zagranicznymi.

Czujniki nie mają żadnych zewnętrznych elementów regulacyjnych. Regulacja i kalibracja jest wykonywana przy użyciu specjalnego bezprzewodowego kalibratora MIC7003.

7_1219139646_d62dcf_1_minilogos