Anemometr stacjonarny MIC6415x

Ultradźwiękowy czujnik przepływu powietrza

Czujniki typu MIC6415x są przeznaczone do ciągłego pomiaru prędkości przepływu powietrza w zakresie od 0 do(±) 10 m/s i wyróżniają się bardzo dobrą dokładnością pomiaru dla małych prędkości przepływu. Czujniki MIC6415x umożliwiają także pomiar temperatury otoczenia w miejscu zainstalowania

 

DANE TECHNICZNE

– zakres pomiarowy                                                                           0 ÷ (±)2 m/s, 0 ÷ (±)5 m/s, 0 ÷ (±)10 m/s
(konfigurowalne przez producenta)

– błąd podstawowy                                                                            ± 0,05 m/s dla prędkości 0 ÷ 0,25 m/s

         ± 20% odczytu dla prędkości 0,25 ÷ 1 m/s

 ± 0,2 m/s dla prędkości 1 ÷ 10 m/s

– wyjścia napięciowe (MIC64151)                                                   0,4 – 2,0V

– zakres pomiaru temperatury otoczenia                                      -20°C do +80°C

– dokładność pomiaru temperatury otoczenia                             ± 0,5°C

– prąd zasilania (MIC64150)                                                            27mA

– napięcie zasilania (MIC64151)                                                     7,5÷15V

– pobór prądu (MIC6415)                                                                 max. 20mA przy napięciu zasilającym 12V

– zakres temperatur otoczenia                                                        -20°C < Ta < +40°C

– dopuszczalna wilgotność względna                                            98% (bez kondensacji)

– wymiary gabarytowe                                                                      200 × 128 × 70 mm (moduł bazowy)

 262 × 102 × 103 mm (moduł pomiarowy)

– masa                                                                                                ok. 2 kg (moduł bazowy)

        ok. 2,2 kg (moduł pomiarowy)

– stopień ochrony obudowy                                                            IP 65

– cecha budowy przeciwwybuchowej                                           I M1 Ex ia I Ma

logos