Sygnalizator optyczno-akustyczny MIC6600

Urządzenie ostrzegające o zagrożeniu

Urządzenie jest przeznaczone do alarmowania ludzi pracujących pod ziemią w przypadku powstania zagrożenia. Sygnały optyczny i akustyczny są załączane przez wyjścia przekaźnikowe metanomierzy MIC6400 lub konwerterów MIC65xx.

logos