Stacja lokalna (Sterownik) VAL101P

Iskrobezpieczny sterownik przemysłowy do monitorowania i sterowania procesami technologicznymi

Stacja lokalna VAL101P jest mikroprocesorowym, iskrobezpiecznym, programowalnym sterownikiem przemysłowym przeznaczonym do zbierania sygnałów pomiarowych z czujników analogowych i dwustanowych, zainstalowanych w rejonach zagrożonych wybuchem oraz transmisji danych w dyspozytorskich systemach kontroli parametrów produkcji i bezpieczeństwa. Może także służyć do sterowania mniej złożonymi procesami technologicznymi.

Stacja ma budowę modułową umożliwiającą jej konfigurowanie odpowiednio do potrzeb konkretnej aplikacji. W typowej konfiguracji stacja VAL 101P posiada:
-16 wejść dwustanowych,
-8 lub 14 wejść analogowych,
-4 lub 8 wyjść przekaźnikowych oraz
-modem transmisji danych.

Program stacji jest przechowywany w pamięci EPROM, programowanej w trybie off-line na komputerze klasy IBM-PC, przy wykorzystaniu pakietu oprogramowania VPP.

* UWAGA: Terminy: „sterownik” i „stacja lokalna” stosowane są zamiennie, zależnie od tego czy urządzenie pracuje autonomicznie, czy jako slave w systemie monitorowania i sterownia.

1_1219125772_3a3cc3f1_1_minilogos