Micon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Prace badawczo-rozwojowe nad systemem do bezprzewodowej komunikacji i sterowania urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności firmy Micon”

 

Celem projektu jest: wzrost innowacyjności, zarówno w odniesieniu do samego przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki krajowej.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 392.456,58 zł

Całkowita wartość projektu: 701.434,02 zł

 

EFRR kolor poziom

 Pliki do pobrania:

PLAKAT