Stacje MIC1004, MIC1103

Stacje dodatkowe do współpracy ze sterownikami MIC1002/MIC1003

STACJA MIC1004
Jednostka przeznaczona do umieszczania rozproszonych modułów wejścia/wyjścia, wykorzystywana jako rozszerzenie sterowników (stacji) MIC1002/MIC1003.
Oprócz modułów wejścia/wyjścia jest wyposażona w zasilacze i konwertery sygnałów.

STACJA MIC1103
Iskrobezpieczna tablica synoptyczna z oknem pokazującym schemat kontrolowanego obiektu z kolorowymi diodami świecącymi sygnalizującymi stan jego elementów. Stacja może być połączona magistralą danych z jednostkami MIC1002, MIC1003 lub MIC1004.

logos