Stacja transmisji danych FED+BX

Powierzchniowa stacja transmisji danych w systemie VENTURON

Powierzchniowa stacja transmisji danych FED+BX stanowi element dyspozytorskiego systemu monitorowania i sterowania VENTURON. Jej zdaniem jest separacja części iskrobezpiecznej systemu oraz pośredniczenie w transmisji pomiędzy stacjami lokalnymi, przyłączonymi do różnych magistral transmisyjnych i komputerem nadrzędnym. Stacja może obsłużyć do 4 magistral transmisyjnych.

Stacja FED+BX inicjuje i monitoruje transmisję oraz wykrywa i sygnalizuje błędy. W przypadku wystąpienia problemów stacja FED+BX samoczynnie ponawia transmisję, dzięki czemu pojedyncze błędy, występujące np. wskutek zakłóceń od urządzeń elektroenergetycznych, są niezauważalne dla użytkownika.

17_1215408958_a04eb80ce_1_minilogos