Venturon

Dyspozytorski system kontroli parametrów produkcji i bezpieczeństwa VENTURON

Uniwersalny, modułowy, iskrobezpieczny system monitorowania i sterowania dla kopalń węgla i rud integrujący podsystemy:

-sterowania lokalnego i kontroli produkcji, 
-gazometrii, w tym metanometrii o pomiarach ciągłych,
-wczesnego wykrywania pożarów, 
-monitorowania stacji wentylatorowych, 
-kontroli odwadniania i inne.

System VENTURON charakteryzuje się: 
-nowoczesną strukturą o rozproszonej inteligencji, 
-niezawodną cyfrową transmisją danych na odległość do 15km z wykorzystaniem standardowych par w kablach teletechnicznych, 
-dużą pojemnością informacyjną (do 180 stacji lokalnych zapewniających obsługę ponad 6000 sygnałów dwustanowych i ponad 2500 analogowych).

Może być dowolnie konfigurowany z takich elementów jak: 
-zestaw komputerów dyspozytorskich z oprogramowaniem ZEFIR, WIZCON, FIX lub QNX, 
-powierzchniowa stacja transmisji danych FED+BX, 
-stacje lokalne VAL101P lub VAL102P,
-czujniki analogowe, 
-czujniki dwustanowe, 
-zasilacze ZVBA.

System zapewnia ciągły pomiar parametrów produkcji i bezpieczeństwa oraz ich prezentację w dyspozytorni na ekranach kolorowych monitorów graficznych. W przypadku powstania zagrożeń system generuje alarmy i powoduje automatyczne wyłączenie energii elektrycznej. Wszystkie zdarzenia są archiwizowane.

Elementy systemu mogą być wykorzystane również do budowy autonomicznych układów sterowania i nadzoru.