MICON 2P(S)

System kontroli parametrów bezpieczeństwa MICON 2P(S)

System jest przeznaczony do monitorowania parametrów bezpieczeństwa w podziemiach kopalń i wyłączania energii elektrycznej w stanie zagrożenia. Dzięki zastosowaniu czujników cyfrowych, zasilanych z powierzchni, istnieje możliwość podłączania po kilka z nich do każdej z linii transmisyjnych.

Część powierzchniowa systemu składa się z modułów elektronicznych umieszczonych w szafkach sterowniczych lub stojaku.W pełni wyposażona szafka zawiera zasilacz sieciowy, moduł procesora oraz zestaw modułów dla 2 (w mniejszej wersji) lub 8 (w większej wersji)linii pomiarowych. Moduł procesora jest zaopatrzony w port szeregowy RS232 przeznaczony do komunikacji z komputerem, który jest wykorzystywany do konfiguracji systemu, prezentacji wyników pomiarów na ekranie monitora oraz archiwizacji danych.

Czujniki mogą być instalowane w dowolnym miejscu wzdłuż linii kablowej przy wykorzystaniu specjalnych skrzynek rozgałęźnych. Liczba czujników podłączonych do linii zależy od poboru mocy. Maksymalnie do
1 pary przewodów można podłączyć 6 czujników.

Oprócz czujników cyfrowych w systemie mogą być również zastosowane konwertery sygnałów umożliwiające podłączenie czujników z wyjściem analogowym lub częstotliwościowym oraz czujników dwustanowych.

Systemy z niewielką liczbą modułów liniowych przeznaczone są dla małych kopalń.

Jeżeli liczba czujników które można podłączyć do jednej szafki sterowniczej nie zaspokaja potrzeb kopalni, system może być rozbudowany przez zainstalowanie dodatkowych szafek połączonych z pierwszą w układzie: master-slave. W przypadku większego systemu zamiast szafek może być użyty stojak.

19_1219144848_629be8bf6df5_1_minilogos