Micon 3p

System monitorowania i sterowania MICON 3P
System jest przeznaczony do pracy w kopalniach głębinowych, tam gdzie wymagana jest duża prędkość transmisji danych. Jest szczególnie przydatny do wykorzystania w układach sygnalizacji szybowej i automatyzacji podszybi, ale może być również zastosowany w systemach monitorowania parametrów produkcji i bezpieczeństwa oraz sterownia przenośników, pomp, wentylatorów itp.

Struktura systemu bazuje na sieci PROFIBUS, w której funkcję „master” pełnią sterowniki SIMATIC S7 (lub inne) zainstalowane na powierzchni, natomiast stacje MIC1002 lub MIC1003 pracują jako „slave’y” w podziemiach kopalni.

Transmisja danych jest zrealizowana
z wykorzystaniem kabli światłowodowych, w układzie otwartym lub w pętli. Magistrala światłowodowa składa się z dwóch nitek zapewniających dwukierunkową transmisję danych
z prędkością 1,5Mbit/s.

Stacje MIC1002/1003 są iskrobezpieczne i mogą pracować w dowolnym stężeniu metanu. Czujniki i elementy wykonawcze podłącza się bezpośrednio do ich wejść/wyjść. Stacje mogą pracować
w układzie rozproszonym, tzn. niektóre moduły wejść/wyjść mogą być instalowane w oddzielnych obudowach lub nawet w innych stacjach. Są one połączone ze stacją główną przez dodatkową magistralę danych.

Stacje są zasilane lokalnie z zasilaczy iskrobezpiecznych lub z powierzchni. Liczba stacji pracujących w jednym systemie i długość linii transmisyjnych w typowych warunkach górniczych nie stanowią ograniczeń.

20_1219145238_ccb212_1_minilogos